ข่าว

Display # 
"สำนักงานพระสอนศีลธรรม ออกติดตามผลและประเมิน พระสอนศีลธรรม ประจำปี 2562" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 224
"กำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 4110
"สำนักงานพระสอนศีลธรรม มมร รับสมัครพระสอนศีลธรรมประจำปี 2562" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 2352
"สำนักงานพระสอนศีลธรรม ติดตามและประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1025
"งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 3" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1039
"โครงการพระสอนศีลธรรม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี2561" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 2168
ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ Written by jetsada 983
"โครงการพระสอนศีลธรรมฯ มมร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลสำหรับพระสอนศีลธรรม" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 3244
"สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. รับสมัครคัดเลือกพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 3755
ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ ๒ Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1207