ข่าว

Display # 
"กำหนดส่งเบิกนิตยภัต รอบที่4" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 734
"ขยายวันรับสมัครร่วมการแข่งขันวันมาฆบูชา 58" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 770
"มมร และ มจร ร่วมกันประชุมกันในระบบข้อมูลพื้นฐานของโครงการพระสอนศีลธรรม"ครั้งที่๒ Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 875
"มมร รอ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนฯ" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1037
"มมร สธ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมฯ" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1128
"ประกาศทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันมาฆบูชา" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 642
"เชิญ ร่วมงานการแข่งขันวันมาฆบูชา" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 857
โครงการพระสอนฯ มมร (ส่วนกลาง) ร่วมเประชุมพื่อสร้างมาตรฐาน ระบบฐานข้อมูล (Database) Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 2016
"นิตยภัต รอบ2 ออกแล้ว" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1273
"มมรและสำนักงาน ป.ป.ส mou ร่วมกันลงนามการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 993