ข่าว

Display # 
"ขยายวันรับสมัครร่วมการแข่งขันวันมาฆบูชา 58" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 682
"มมร และ มจร ร่วมกันประชุมกันในระบบข้อมูลพื้นฐานของโครงการพระสอนศีลธรรม"ครั้งที่๒ Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 799
"มมร รอ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนฯ" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 920
"มมร สธ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมฯ" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1014
"ประกาศทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันมาฆบูชา" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 576
"เชิญ ร่วมงานการแข่งขันวันมาฆบูชา" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 787
โครงการพระสอนฯ มมร (ส่วนกลาง) ร่วมเประชุมพื่อสร้างมาตรฐาน ระบบฐานข้อมูล (Database) Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1748
"นิตยภัต รอบ2 ออกแล้ว" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1171
"มมรและสำนักงาน ป.ป.ส mou ร่วมกันลงนามการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 907
"อบรมพระสอนศีลธรรมฯ มมร มวก" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1227