"ขยายวันรับสมัครร่วมการแข่งขันวันมาฆบูชา 58"

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 นั้น ทางมหาวิทยาลัยมาหามกุฎราชวิทยาลัย มีการจัดการแข่งขันทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในวันที่2-4 มีนาคม2558 โดยเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับ อนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา จากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมนั้น จากเดิมให้ส่งรายละเอียดการสมัครภายในวันที่ 20 กพ 2558 เลื่อนมาเป็นวันที่"25 กพ 2558 " ดังนั้นทางสถาบันต่างๆที่สนใจจะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมนั้น สามารถส่งได้ถึงภายใน 25 กพ 2558 นี้