"กำหนดส่งเบิกนิตยภัต รอบที่4"

!!!!ประกาศให้ทราบ!!!

วันศุกร์ที่13 มีนาคม 2558 

ทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งเรื่องเบิกนิตยภัต รอบที่4 ดังนั้นพระสอนฯหรือ นักเผยแผ่ ท่านใดยังไม่ส่งแบบรายงาน ให้มาส่งก่อนวันที่12 มีนาคม 2558 ถ้าท่านใดส่งช้ากว่าที่เรากำหนดไว้จะได้รับนิตยภัตในรอบเดือนถัดไปนะครับ ท่านใดมีสหายที่ยังไม่ส่งแบบรายงานโปรดบอกและช่วยให้ส่งมาทันก่อนกำหนดด้วยนะครับ 

ขอขอบพระคุณมากครับ