ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ในฐานะประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร ได้อำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พระพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่กำลังจะมาถึงนี้มายังทุกท่าน