ข่าว

"ประกาศทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันมาฆบูชา"

ประกาศ ทุกหน่วยงานที่เข้ามาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่2-4 มีนาคม 2558 เข้าให้ส่งรายชื่อนักเรียน และคณะอาจารย์ที่พามาให้ครบถ้วนด้วย จึงมาประกาศเพื่อทราบ!!!!!!!!!!!!

"เชิญ ร่วมงานการแข่งขันวันมาฆบูชา"

ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา และประชาชน มาร่วมงานการแข่งขันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขันต่างๆที่ช่องดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์ www.mms.mbu.ac.thในช่องดาวน์โหลดวันมาฆบูชา "ส่งก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558" ส่งมาที่โทรสาร 02-444-6070 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

โครงการพระสอนฯ มมร (ส่วนกลาง) ร่วมเประชุมพื่อสร้างมาตรฐาน ระบบฐานข้อมูล (Database)

เมื่อวานนี้ (๒๘ ม.ค.) เวลา ๑๔.๐๐ น. มีการประชุมร่วมเพื่อสร้างมาตรฐาน ระบบฐานข้อมูล (Database) โครงการพระสอนศีลธรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Uninet สกอ.

โดยมี พระเดชพระคุณพระ เทพวิสุทธิกวี ที่ปรึกษาอธิการบดี มมร ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรม มมร เป็นประธานที่ประชุม ณ อาคารวรรณิสสรศรัทธา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา
-ขอขอบพระคุณ ท่านพระครูวินัยธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช ที่อำนวยในการเขียนข้อมูลและรูปภาพมาให้นำมาเสนอ-

 

 

 

 

 

 

"นิตยภัต รอบ2 ออกแล้ว"

วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำเช็คค่าตอบแทนของพระสอนฯในรอบที่2ของเทอม2เป็นจำนวน450รูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ดังนั้นพระสอนฯทุกท่านตรวจสอบบัญชีของท่านว่ามีเงินเข้ามั้ย ถ้าหากล่าช้า2-3 วันนั้นขึ้นอยู่กับทางธนาคารนะครับ ขอบพระคุณครับ

"มมรและสำนักงาน ป.ป.ส mou ร่วมกันลงนามการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา"

 

วันนี้ (22 มค 2558) เวลา 9.00-11.30 น

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับเชิญมาร่วมลงนาม MOU ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. ในเรื่อง"การดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" โดยการนี้ อธิการบดี มมร ได้มอบหมายให้ท่านพระครูปรีชาธรมมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร เข้าร่วมลงนามmou โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรมและ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาและผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส ร่วมด้วย ณ ห้องจูปีเตอร์ 12 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยงานนี้ อาจารย์ชาญชัย สุจันโท เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ มมร ส่วนกลาง ได้ติดตามเข้าร่วมประชุมด้วย