ข้อกำหนดการการเป็นพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2564

ข้อกำหนดการการเป็นพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2564

(สำหรับพระสอนใหม่)

1. ส่งใบสมัครที่มีลายเช็น ของเจ้าอาวาส เเละลายเช็น ของผู้สมัคให้สมบูรณ์ ตัวอย่างใบสมัคร

2. ต้องทำการลงทะเบียนเข้าอบรม ผ่านออนไลน์ ผ่านลิ้งค์ที่เเจกในกลุ่มพระใหม่

3. ต้องเข้าอบรมผ่านทาง zoom และทำแบบสอบถามให้ครบทั้ง 4 ช่วง2วัน ระหว่างการอบรมจะมีการแจกเเบบสอบถามให้ตอบ ผ่านออนไลน์ 4ชุด 4ช่วงเวลา สำหรับพระใหม่

4. ต้องเขียนสัญญาจ้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่งมาทางไปรณีย์ การทำสัญญาจ้างคลิก

(สำหรับพระเก่า)

1. ต้องทำการลงทะเบียนเข้าอบรม ผ่านออนไลน์

2. ต้องเข้าอบรมผ่านทาง zoom และทำแบบสอบถามให้ครบทั้ง 2 ช่วง ระหว่างการอบรมจะมีการแจกเเบบสอบถามให้ตอบ ผ่านออนไลน์ 2ชุด 2ช่วงเวลา ใน วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 (สำหรับพระเก่า)

3. ต้องเขียนสัญญาจ้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่งมาทางไปรณีย์ การทำสัญญาจ้างคลิก