ประกาศ มหามกุฏมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ มหามกุฏมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สมัครได้ที่ https://mms.mbu.ac.th/

kajonsak chudam

January 31, 2567

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่

กดเพื่อสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสารผู้สมัคร ส่งมาที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ – ๒๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒ สอบถามเพิ่มเติม ทาง Fackbook พิมพ์ @MBUkruphra  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นพระภิกษุมีอายุไม่เกิน 60 ปี 2. พรรษาไม่ต่ำกว่า ๓ พรรษา 3. สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม นักธรรมเอก เป็นอย่างน้อย 4. สำเร็จการศึกษาสามัญ อย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5. มีความเสียสละในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาหนังสือสุทธิ […]

kajonsak chudam

January 1, 2567

ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่ ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าอบรม ประจำปี ๒๕๖๖ การทำสัญญาจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อกำหนดการการเป็นพระสอนศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ แจ้งการจัดส่งเอกสาร ดาวน์โหลดกำหนดการ

kajonsak chudam

February 28, 2566

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าร่วมอบรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2565

kajonsak chudam

May 27, 2565
1 2 3