ติดต่อ

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารพระพรหมมุนี(ผิน สุวจเถร) (B7.2) มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 02-444-6000 ต่อ 1092-1095 โทรสาร 02-444-6070 E-Mail : mms@mbu.ac.th