การใช้ zoom เพื่ออบรมพระสอน

ช่องทางการใช้งาน ใช้ได้ทั้งบน โทรศัพท์ทั้ง android/ios และคอมพิวเตอร์โนต๊บุค

ขั้นตอนเเรกเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม อย่างใดอย่างหนึ่ง

1 คอมพิวเตอร์ notbook แนะนำเป็น (notbook เพราะมีไมล์มีกล้องในตัว)

2.โทรศัพท์ ระบบ android จะโหลด app zoom หรือไม่โหลดก็ได้

3 โทรศัพท์ iphone จำเป็นต้องโหลด app zoom เพื่อเข้าใช้งาน

การเริ่มใช้งาน

วิธีเข้าห้อง zoom ทางสำนักงานจะเเจ้ง มี3 วิธีคือ 1.ผ่าน QR 2.ผ่านลิ้งค์ 3.ผ่าน Meeting id นี่คือช่องทางในการเข้า

ข้อสำคัญ เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ตั้งชื่อโดยการ ใช้เลขประจำตัวพระสอนศีลธรรมขึ้นก่อนเเล้วตามด้วยชื่อ

ตัวอย่าง

การใช้ zoom ผ่าน iphone

การใช้ zoom ผ่าน android