ขั้นตอนการส่งแบบรายงาน

ตัวอย่างแบบรายงานสั้งปริ้นผ่านเว็บพระสอนศีลธรรม

สิ่งที่ต้องเเนบ

1. สำเนาเกรียรติบัตรผ่านการอบรมพระสอนศีลธรรมประจำปีล่าสุด

2.สำเนาบัตรประจำตัวพระสอน /บัตรประชาชนที่เป็นพระ/ใบสุทธิ. อย่างใดอย่างหนึ่ง

3.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ใช้ชื่อพระ

4.ตารางการสอนถ้ามี

วิธีการส่งทางไปรณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเอง

ไปรษณีย์ ส่งมาที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ดังนี้โทร. ๐ – ๒๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒ – ๑๐๙๕

ส่งด้วยตนเอง ในเวลาราชการ วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 9.00 น. -16.30 น. ที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.