รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่

กดเพื่อสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสารผู้สมัคร ส่งมาที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ – ๒๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒ สอบถามเพิ่มเติม ทาง Fackbook พิมพ์ @MBUkruphra  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นพระภิกษุมีอายุไม่เกิน 60 ปี 2. พรรษาไม่ต่ำกว่า ๓ พรรษา 3. สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม นักธรรมเอก เป็นอย่างน้อย 4. สำเร็จการศึกษาสามัญ อย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5. มีความเสียสละในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาหนังสือสุทธิ […]

kajonsak chudam

January 1, 2567

ขั้นตอนการส่งแบบรายงาน

ตัวอย่างแบบรายงานสั้งปริ้นผ่านเว็บพระสอนศีลธรรม สิ่งที่ต้องเเนบ 1. สำเนาเกรียรติบัตรผ่านการอบรมพระสอนศีลธรรมประจำปีล่าสุด 2.สำเนาบัตรประจำตัวพระสอน /บัตรประชาชนที่เป็นพระ/ใบสุทธิ. อย่างใดอย่างหนึ่ง 3.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ใช้ชื่อพระ 4.ตารางการสอนถ้ามี วิธีการส่งทางไปรณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเอง ไปรษณีย์ ส่งมาที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ดังนี้โทร. ๐ – ๒๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒ – ๑๐๙๕ ส่งด้วยตนเอง ในเวลาราชการ วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 9.00 น. -16.30 น. ที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

kajonsak chudam

April 3, 2564

ข้อกำหนดการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗

ข้อกำหนดการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ (สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่) ๑. ส่งใบสมัครที่มีลายเซ็น ของเจ้าอาวาส เเละลายเซ็นของผู้สมัครให้สมบูรณ์ โหลดใบสมัครของตนเองคลิก ตัวอย่างใบสมัคร ๒. ต้องเขียนสัญญาจ้างและแบบตอบรับให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่งมาทางไปรณีย์ การทำสัญญาจ้างคลิก ๓. ต้องเข้าอบรม ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B 5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ วัน (สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่) (สำหรับพระสอนศีลธรรมเดิม) ๑. ต้องเขียนสัญญาจ้างและแบบตอบรับให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่งมาทางไปรณีย์ การทำสัญญาจ้างคลิก ๒. ต้องเข้าอบรม ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B 5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน (สำหรับพระสอนศีลธรรมเดิม)

kajonsak chudam

April 2, 2564

การใช้ zoom เพื่ออบรมพระสอน

ช่องทางการใช้งาน ใช้ได้ทั้งบน โทรศัพท์ทั้ง android/ios และคอมพิวเตอร์โนต๊บุค ขั้นตอนเเรกเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 คอมพิวเตอร์ notbook แนะนำเป็น (notbook เพราะมีไมล์มีกล้องในตัว) 2.โทรศัพท์ ระบบ android จะโหลด app zoom หรือไม่โหลดก็ได้ 3 โทรศัพท์ iphone จำเป็นต้องโหลด app zoom เพื่อเข้าใช้งาน การเริ่มใช้งาน วิธีเข้าห้อง zoom ทางสำนักงานจะเเจ้ง มี3 วิธีคือ 1.ผ่าน QR 2.ผ่านลิ้งค์ 3.ผ่าน Meeting id นี่คือช่องทางในการเข้า ข้อสำคัญ เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ตั้งชื่อโดยการ ใช้เลขประจำตัวพระสอนศีลธรรมขึ้นก่อนเเล้วตามด้วยชื่อ ตัวอย่าง

kajonsak chudam

March 30, 2564