ขั้นตอนการส่งแบบรายงาน

ตัวอย่างแบบรายงานสั้งปริ้นผ่านเว็บพระสอนศีลธรรม สิ่งที่ต้องเเนบ 1. สำเนาเกรียรติบัตรผ่านการอบรมพระสอนศีลธรรมประจำปีล่าสุด 2.สำเนาบัตรประจำตัวพระสอน /บัตรประชาชนที่เป็นพระ/ใบสุทธิ. อย่างใดอย่างหนึ่ง 3.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ใช้ชื่อพระ 4.ตารางการสอนถ้ามี วิธีการส่งทางไปรณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเอง ไปรษณีย์ ส่งมาที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ดังนี้โทร. ๐ – ๒๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒ – ๑๐๙๕ ส่งด้วยตนเอง ในเวลาราชการ วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 9.00 น. -16.30 น. ที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

kajonsak chudam

April 3, 2564

ข้อกำหนดการการเป็นพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2564

ข้อกำหนดการการเป็นพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2564 (สำหรับพระสอนใหม่) 1. ส่งใบสมัครที่มีลายเช็น ของเจ้าอาวาส เเละลายเช็น ของผู้สมัคให้สมบูรณ์ ตัวอย่างใบสมัคร 2. ต้องทำการลงทะเบียนเข้าอบรม ผ่านออนไลน์ ผ่านลิ้งค์ที่เเจกในกลุ่มพระใหม่ 3. ต้องเข้าอบรมผ่านทาง zoom และทำแบบสอบถามให้ครบทั้ง 4 ช่วง2วัน ระหว่างการอบรมจะมีการแจกเเบบสอบถามให้ตอบ ผ่านออนไลน์ 4ชุด 4ช่วงเวลา สำหรับพระใหม่ 4. ต้องเขียนสัญญาจ้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่งมาทางไปรณีย์ การทำสัญญาจ้างคลิก (สำหรับพระเก่า) 1. ต้องทำการลงทะเบียนเข้าอบรม ผ่านออนไลน์ 2. ต้องเข้าอบรมผ่านทาง zoom และทำแบบสอบถามให้ครบทั้ง 2 ช่วง ระหว่างการอบรมจะมีการแจกเเบบสอบถามให้ตอบ ผ่านออนไลน์ 2ชุด 2ช่วงเวลา ใน วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 (สำหรับพระเก่า) 3. ต้องเขียนสัญญาจ้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่งมาทางไปรณีย์ การทำสัญญาจ้างคลิก

kajonsak chudam

April 2, 2564

การใช้ zoom เพื่ออบรมพระสอน

ช่องทางการใช้งาน ใช้ได้ทั้งบน โทรศัพท์ทั้ง android/ios และคอมพิวเตอร์โนต๊บุค ขั้นตอนเเรกเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 คอมพิวเตอร์ notbook แนะนำเป็น (notbook เพราะมีไมล์มีกล้องในตัว) 2.โทรศัพท์ ระบบ android จะโหลด app zoom หรือไม่โหลดก็ได้ 3 โทรศัพท์ iphone จำเป็นต้องโหลด app zoom เพื่อเข้าใช้งาน การเริ่มใช้งาน วิธีเข้าห้อง zoom ทางสำนักงานจะเเจ้ง มี3 วิธีคือ 1.ผ่าน QR 2.ผ่านลิ้งค์ 3.ผ่าน Meeting id นี่คือช่องทางในการเข้า ข้อสำคัญ เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ตั้งชื่อโดยการ ใช้เลขประจำตัวพระสอนศีลธรรมขึ้นก่อนเเล้วตามด้วยชื่อ ตัวอย่าง

kajonsak chudam

March 30, 2564

กำหนดการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจาปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

กำหนดการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจาปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์) หมายเหตุ 1. พระสอนศีลธรรมใหม่ อบรม 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 2. พระสอนศีลธรรมเดิม อบรม 1 วัน คือ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

kajonsak chudam

March 12, 2564

…………….ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย…………… เรื่อง การรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

kajonsak chudam

March 12, 2564

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563

สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงไปยังมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยพุทธมณฑลในการปริญญาประจำปี 2563 รูปและมูลธรรม 1,036

kajonsak chudam

November 24, 2563

พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุด สมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

kajonsak chudam

July 3, 2563
1 2